ארכיב עבודה חדשה: ''CIAOOOOOO"

2020-05-04

היצירה העכשווית שכותרתה 'Ciaoooooo' הועברה לארכיון בקטלוג הכללי של האמן המקצועי של רומא דייוויד טדשיני

העבודות הן הצטברות ומכלולי יצירות של אותו סופר. העבודות 87 x 53 על 15 ס"מ בחומרים שונים, 2020.

והם יגיעו למכירה פומבית בקרוב.